ORADEA
 
 TOP FOTO

červenec 2004 - Crişul Repede

červenec 2004 - Římskokatolická katedrála, největší barokní stavba v Rumunsku
červenec 2004
červenec 2004
červenec 2004 - Biskupský palác, dnes Crişanské muzeum
červenec 2004